شرایط دانلود

شیوه های ارسال دوره های آموزشی به چه صورت است؟

تمامی محصولات فقط به روش دانلودی (از طریق لینک دانلود) قابل ارسال می باشد.


لینک های دانلود به چه صورت می باشد؟

پس از تکمیل سفارش در پنل کاربری سایت فرزان، لینک های دانلود موجود می باشد.


اعتبار مدت زمان لینک های دانلود چه میزان می باشد؟

مدت زمان اعتبار لینک های بدون محدودیت زمانی می باشد.


آیا در محصولات از قبیل پکیج های ویژه فقط یک لینک کلی ارائه می شود و یا هر دوره لینک مجزایی دارد؟

هر دوره به صورت مجزا دارای لینک اختصاصی خودش است.