منو سایتمنو سایت
منو سایتمنو سایت
 • (Windows 7 (70-680 مشاهده
  امتیاز 3.86 از 5
  خرید محصول linux lpic-1 مشاهده
  امتیاز 4.86 از 5

  لینوکس Linux LPIC-1

  75,000 تومان
  خرید محصول linux lpic-2 مشاهده
  امتیاز 3.25 از 5

  لینوکس Linux LPIC-2

  75,000 تومان
  فیلم آموزشی فارسی و کتاب الکترونیکی VMware vSphere 5.5 ESXi مشاهده
  امتیاز 4.40 از 5

  VMware vSphere 5.5 ESXi

  75,000 تومان