فیلم آموزشی فارسی Mikrotik MTCINE
قیمت پستی : 45000 تومان
قیمت دانلودی : 40000 تومان
40000 تومان – خرید نسخه دانلودی
  • سرفصل

۱-
Introduction


۲-
BGP Fundamental-Basics


۳-
BGP Fundamental-eBGP


۴-
BGP Fundamental-iBGP-FullMesh


۵-
BGP Fundamental-iBGP-RouteReflector


۶-
BGP Fundamental-iBGP-Confederation


۷-

BGP Fundamental-Aggregation-Redistribution-Remove Private As- ECMP


۸-
Policy Based BGP-Route Filter


۹-
Policy Based BGP-Weight


۱۰-
Policy Based BGP-Local Preference


۱۱-
Policy Based BGP-AS Path


۱۲-
Policy Based BGP-AS Path Filter-Regex


۱۳-
Policy Based BGP-ORIGIN-MED-eiBGP


۱۴-
Policy Based BGP-Community


۱۵-
MPLS-Basic


۱۶-
MPLS-VPN-L3-Static


۱۷-
MPLS-VPN-L3-Dynamic Routing Protocol


۱۸-

LDP-Based VPLS-


۱۹-

BGP-Based VPLS-


۲۰-

MPLS Traffic Engineering


فیلم های آموزش شبکه در آپارات


.


.


.


 


توضیحات:


دوره MTCINE که مخفف MikroTik Certified Inter-Networking Engineer را می توان کامل ترین دوره تخصصی ارائه شده شرکت MikroTik در رابطه با بحث روترها و  مسیریابی پیشرفته با استفاده از تجهیزات میکروتیک قلمداد نمود. در این دوره پروتکل های پیشرفته مسیریابی از قبیل BGP، MPLS و … مورد بررسی و پیکربندی عملی قرار می گیرد. آشنایی و تسلط پیکربندی پروتکل های روتینگ در قالب سناریوهای عملی همگی در این دوره مورد بررسی قرار گرفته است. در انتهای این دوره قادر خواهید بود سرویس های مورد نیاز برای شبکه های گسترده را با استفاده از تجهیزات شرکت میکروتیک مورد پیاده سازی قرار دهید.


قیمت پستی : 45000 تومان
قیمت دانلودی : 40000 تومان
40000 تومان – خرید نسخه دانلودی