تمامی دوره های سایت با %40 تخفیف قابل خرید می باشند. کد کوپن را وارد نمایید: "OFF40"

VMware NSX 6.4 دیتا سنتر

توضیحات دوره

آموزش مجازی سازی با VMware NSX 6.4

توسط این برنامه می توانید تمامی زیر ساخت های شبکه مانند سوئیچ ها، فایروال ها، روترها و دیگر بسترهای سخت افزاری را به صورت مجازی پیاده سازی نمایید. VMware NSX مدعی است دارای قابلیتی است که تمامی زیرساخت های شبکه های فیزیکی را به صورت مجازی برای استفاده فراهم نماید. با شبکه فعلی و تمامی سخت افزاری موجود سازگار است بنابراین نیاز به تهیه سخت افزارهای جدید برای استفاده از این محصول نخواهید داشت. می توان در یک سطح بالاتر از قابلیت های تکنولوژی مجازی سازی در شبکه ای با مقایس بزرگ و کوچک استفاده نمود. NSX باعث سازگاری زیرساخت مجازی شبکه و زیرساخت فیزیکی شبکه با یکدیگر می گردد. سرعت و امنیت با استفاده از به طرز چشمگیری افزایش پیدا می کند. تعدادی از قابلیت های NSX به شرح زیر می باشد:

۱- مجازی سازی تمامی سخت افزارها (Device ها) در سطح لایه ۲ بعنوان مثال سوئیچ ها

۲- مجازی سازی تمامی سخت افزارها (Device ها) در سطح لایه ۳ بعنوان مثال روترها

۳- امکان پیاده سازی فایروال جهت برقراری امنیت در سطح شبکه و ماشین مجازی

۴- قابلیت پیاده سازی تحمل خطا (Load Balancing) به صورت نرم افزاری

۵- پیاده سازی قابلیت سرویس VPN برای Site to Site و Client to Client

۶- ادغام سازی و یکپارچه کردن تمامی زیرساخت ها از قبیل: VMware vSphere، Vcenter و Vcloud و ...

سرفصل های دوره (به همراه نمونه فیلم ها)

 • 1- بررسی پیشنیاز های دوره VMware NSX، آشنایی با مفهوم Software and Hardware Define Datacenter، بررسی بخش های SDDC و توضیح د رمورد هر بخش، آشنایی با Network Virtualization و انواع بخش های تشکیل دهنده آن
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 2- آشنایی با انواع ویژگی های NSX و سرویس هایی که در اختیار ما قرار می دهد، بررسی مفهوم معماری VCAN, VXLAB, Transport Zone, NSX Edge Service, Distributed firewall, مشخص کردن پیش نیازهای نصب نرم افزار VMware NSX از لحاظ سخت افزاری یا نرم افزاری
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 3- آشنایی با PLAN راه اندازی سرویس NSX و توضیح در مورد بخش های مختلف PLAN سپس نصب VMware NSX در سطح Datacenter Cluster و پیکربندی اولیه OVF در سطح ESXi
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 4- نحوه کار با کنسول VMware NSX و پیکربندی NSX در سطح Vcenter Server و بررسی روش های مدیریت VMware NSX و نحوه کرک کردن نرم افزار تحت Vcenter
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 5- بررسی مفهوم VXLAN و تفاوت آن با VCAN در بسترهای فیزیکی. بررسی مزایای VXLAN در سطح یک Datacenter در یک یا چند نقطه جغرافیایی که در اختیار ما قرار می دهد. نحوه Deploy کردن NSX Controller سپس پیکربندی VXLAN بر روی Host ها
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 6- پیاده سازی Transport Zone در سطح ESXi Host در یک یا چند نقطه جغرافیایی سپس راه اندازی Logical Switch ها در سطح VMware NSX، ساخت سوئیچ های منطقی برای VMها و ارتباط با خارج از بستر مجازی
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 7- بررسی مفهوم Distributed Router Logical و مزایای آن در ساختار Vmware NSX، پیش نیاز های نصب DLR و نحوه راه اندازی آن در ساختار بستر مجازی سازی برای ارتباط بین NSX Logical Switch ها- نحوه تعریف LIF برای روتر جهت ارتباط بین شرق و غرب و شمال و جنوب
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 8- بررسی سرویس Edge Gateway و مزایای آن در ساختار VMware NSX، نحوه Deploy کردن ESG در بستر مجازی سازی بعنوان یک VM، تعریف LIF برای ارتباط با خارج از SDDC مجازی خودمان- نحوه مدیریت ESG به صورت CLI یا GUI و تحت وب
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 9- پیاده سازی پروتکل OSPF و Static Route جهت ارتباط DLR و ESG و نحوه ارتباط بین ESG با Router های فیزیکی سازمان جهت دسترسی خارج از بستر مجازی سازی و ارتباط با اینترنت یا Public Cloud – نحوه راه اندازی SRC-NAT یا DST-NAT جهت دسترسی به اینترنت
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 10- بررسی مفهوم VPN و انواع روش های راه اندازی VPN در ساختار VMware NSX، بررسی مزایایی که VPN در ساختار بستر مجازی سازی در اختیار مدیران شبکه قرار می دهد. راه اندازی L2VPN جهت برقراری ارتباط بین شبکه اصلی و فرعی در سطح یک تونل در 2 نقطه جغرافیایی مختلف
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 11-نحوه Join کردن VMware NSX به Domain و استفاده از یوزرها و گروه های Active Directory، پیاده سازی Distributed Firewall دز سطح ESXi Host درون Vcenter جهت مدیریت ترافیک ورودی و خروجی در سطح VMs- پیاده سازی انواع Role ها در Firewall در سطه لایه 3
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 1- بررسی پیشنیاز های دوره VMware NSX، آشنایی با مفهوم Software and Hardware Define Datacenter، بررسی بخش های SDDC و توضیح د رمورد هر بخش، آشنایی با Network Virtualization و انواع بخش های تشکیل دهنده آن
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 2- آشنایی با انواع ویژگی های NSX و سرویس هایی که در اختیار ما قرار می دهد، بررسی مفهوم معماری VCAN, VXLAB, Transport Zone, NSX Edge Service, Distributed firewall, مشخص کردن پیش نیازهای نصب نرم افزار VMware NSX از لحاظ سخت افزاری یا نرم افزاری
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 3- آشنایی با PLAN راه اندازی سرویس NSX و توضیح در مورد بخش های مختلف PLAN سپس نصب VMware NSX در سطح Datacenter Cluster و پیکربندی اولیه OVF در سطح ESXi
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 4- نحوه کار با کنسول VMware NSX و پیکربندی NSX در سطح Vcenter Server و بررسی روش های مدیریت VMware NSX و نحوه کرک کردن نرم افزار تحت Vcenter
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 5- بررسی مفهوم VXLAN و تفاوت آن با VCAN در بسترهای فیزیکی. بررسی مزایای VXLAN در سطح یک Datacenter در یک یا چند نقطه جغرافیایی که در اختیار ما قرار می دهد. نحوه Deploy کردن NSX Controller سپس پیکربندی VXLAN بر روی Host ها
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 6- پیاده سازی Transport Zone در سطح ESXi Host در یک یا چند نقطه جغرافیایی سپس راه اندازی Logical Switch ها در سطح VMware NSX، ساخت سوئیچ های منطقی برای VMها و ارتباط با خارج از بستر مجازی
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 7- بررسی مفهوم Distributed Router Logical و مزایای آن در ساختار Vmware NSX، پیش نیاز های نصب DLR و نحوه راه اندازی آن در ساختار بستر مجازی سازی برای ارتباط بین NSX Logical Switch ها- نحوه تعریف LIF برای روتر جهت ارتباط بین شرق و غرب و شمال و جنوب
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 8- بررسی سرویس Edge Gateway و مزایای آن در ساختار VMware NSX، نحوه Deploy کردن ESG در بستر مجازی سازی بعنوان یک VM، تعریف LIF برای ارتباط با خارج از SDDC مجازی خودمان- نحوه مدیریت ESG به صورت CLI یا GUI و تحت وب
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 9- پیاده سازی پروتکل OSPF و Static Route جهت ارتباط DLR و ESG و نحوه ارتباط بین ESG با Router های فیزیکی سازمان جهت دسترسی خارج از بستر مجازی سازی و ارتباط با اینترنت یا Public Cloud – نحوه راه اندازی SRC-NAT یا DST-NAT جهت دسترسی به اینترنت
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 10- بررسی مفهوم VPN و انواع روش های راه اندازی VPN در ساختار VMware NSX، بررسی مزایایی که VPN در ساختار بستر مجازی سازی در اختیار مدیران شبکه قرار می دهد. راه اندازی L2VPN جهت برقراری ارتباط بین شبکه اصلی و فرعی در سطح یک تونل در 2 نقطه جغرافیایی مختلف
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 11-نحوه Join کردن VMware NSX به Domain و استفاده از یوزرها و گروه های Active Directory، پیاده سازی Distributed Firewall دز سطح ESXi Host درون Vcenter جهت مدیریت ترافیک ورودی و خروجی در سطح VMs- پیاده سازی انواع Role ها در Firewall در سطه لایه 3
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره

نظرات

2 نظر

1 دیدگاه برای VMware NSX 6.4 دیتا سنتر

 1. 19/04/19 04:40
  محمد معین

  (خریدار محصول)

  با عرض سلام
  دوره بسیار مفید و خوب
  فقط خواهشمندم اگر میشه دوره VCAP رو هم توسط این مدرس ارائه کنید
  آقای بقایی مثل همیشه خوب و عالی
  با تشکر از مدرس دوره و گروه اموزشی فرزان

  • 19/04/20 11:42
   گروه آموزشی فرزان

   با سلام، انشالا در سال ۹۸ این دوره تولید خواه شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با استفاده از کوپن OFF40 این دوره را با تخفیف ویژه
به قیمت 210,000 تومان بخرید.

پکیج ویژه فرزان

 • 121 دوره
 • 1350 ساعت فیلم فارسی
 • دسترسی دائمی به لینک های دانلود
 • دانلود مجزای لینکهای هردوره
 • 990,000 تومان
خرید پکیج ویژه
سوالات پیش از خرید

5.00 از 1 رای

سوالات خودتان را در رابطه با خرید این دوره از طریق ایمیل info@modir-shabake.com مطرح نمایید.
از طریق تلگرام آی دی mohammadsh37 نیز می توانید با ما در تماس باشید.

دسته: ,

لینک مطلب: http://www.modir-shabake.com/?p=46987

چارت آموزشی

از کجا شروع کنم؟ برای راهنمایی روی بنر زیر کلیک کنید.
learning-chart
landing-page