فیلم آموزشی Hyper-V 2016
قیمت پستی : 45000 تومان
قیمت دانلودی : 40000 تومان
40000 تومان – خرید دانلودی
  • سرفصل

سرفصل های این دوره به شرح زیر می باشد:


۱- مفهوم مجازی سازی- انواع مجازی سازی در لایه ها یمختلف، بررسی پیش نیازهای نصب Hyper-V 2016 و نحوه مدیریت این نوع سرور


۲- نحوه نصب مجازی سازی به حالت Native و Hosted (Type1, Type2) و انجام تنظیمات اولیه سرور Native جهت اتصال به آن


۳- بررسی نصب مجازی سازی از نوع Hosted روی نرم افزار Vmware و نحوه مدیریت این نوع از سرور از طریق ویندوز ۱۰ در سطح شبکه


۴- ایجاد Extend Domain جهت تایید اعتبار Hyper-V  Server 2016  و پیکربندی بستر Virtual Switch و ساخت انواع آن در شبکه های حقیقی


۵- نحوه مدیریت و پیکربندی دیسک ها در سرورهای Native مربوط به هایپر وی و ایجاد Guest OS (VM)|،)st OSی و ربندی و تحلیل ر از  ، شناخت انواع VM Generation و OS هایی که می توان روی VM ها نصب کرد


۶- بررسی انواع تفاوت های تنظیمات VM Generation ها، و نصب OS بر روی VM از طریق ISO یا DVD


۷- شناخت انواع Option ها درسطح یک VM همچنین بررسی تنظیمات اولیه Hyper-V Setting برای مدیریت VM ها در سطح سرور


۸- بررسی مفاهیم Virtual Hard Diskها، انواع آن، تفاوت های آنها و Option های مدیریتی


۹- نحوه بکاپ گیری از VM ها در سطح Hyper-V Server و آشنایی با ابزارهایی که به صورت جانبی برای این کار استفاده می شود.


فیلم های آموزش شبکه در آپاراتپیشنهاد می کنیم چندین جلسه اول رایگان این دوره آموزشی را جهت ارزیابی بهتر دوره و سبک تدریس مدرس مشاهده نمایید و در صورت اطمینان از کیفیت آموزش اقدام به تهیه پکیج کامل این دوره نمایید.


.


.


 

مالتی مدیا فارسی Hyper-V 2016، در راستای آمـوزش یکی از تکنولوژی های مجازی سازی ارائه شده توسط مـایکروسافت می باشد، در این بسته آموزشی مبـاحث مهم و کاربردی مختص به Hyper-V در Windows server 2016 مـورد پیاده سازی و تشریح قرار گـرفته است، و سعی بـر این بوده است که در ابـتدا تـمامی مـفاهیم مـوجود بـه صورت تئوری آموزش داده شده و در ادامه سناریوها و تمرین های عملی لـازم جهت فهم بهتر مسائل و آشنا شدن با فضای محیط کاری این محصول ارئه گردد.


 

قیمت پستی : 45000 تومان
قیمت دانلودی : 40000 تومان
40000 تومان – خرید دانلودی