فیلم آموزشی Hyper-V 2016
قیمت پستی : 50000 تومان
قیمت دانلودی : 45000 تومان
45000 تومان – خرید دانلودی
  • سرفصل

سرفصل های این دوره به شرح زیر می باشد:


۱- مفهوم مجازی سازی- انواع مجازی سازی در لایه ها یمختلف، بررسی پیش نیازهای نصب Hyper-V 2016 و نحوه مدیریت این نوع سرور


۲- نحوه نصب مجازی سازی به حالت Native و Hosted (Type1, Type2) و انجام تنظیمات اولیه سرور Native جهت اتصال به آن


۳- بررسی نصب مجازی سازی از نوع Hosted روی نرم افزار Vmware و نحوه مدیریت این نوع از سرور از طریق ویندوز ۱۰ در سطح شبکه


۴- ایجاد Extend Domain جهت تایید اعتبار Hyper-V  Server 2016  و پیکربندی بستر Virtual Switch و ساخت انواع آن در شبکه های حقیقی


۵- نحوه مدیریت و پیکربندی دیسک ها در سرورهای Native مربوط به هایپر وی و ایجاد Guest OS (VM)|،)st OSی و ربندی و تحلیل ر از  ، شناخت انواع VM Generation و OS هایی که می توان روی VM ها نصب کرد


۶- بررسی انواع تفاوت های تنظیمات VM Generation ها، و نصب OS بر روی VM از طریق ISO یا DVD


۷- شناخت انواع Option ها درسطح یک VM همچنین بررسی تنظیمات اولیه Hyper-V Setting برای مدیریت VM ها در سطح سرور


۸- بررسی مفاهیم Virtual Hard Diskها، انواع آن، تفاوت های آنها و Option های مدیریتی


۹- نحوه بکاپ گیری از VM ها در سطح Hyper-V Server و آشنایی با ابزارهایی که به صورت جانبی برای این کار استفاده می شود.


فیلم های آموزش شبکه در آپارات


.


.


 

مالتی مدیا فارسی Hyper-V 2016، در راستای آمـوزش یکی از تکنولوژی های مجازی سازی ارائه شده توسط مـایکروسافت می باشد، در این بسته آموزشی مبـاحث مهم و کاربردی مختص به Hyper-V در Windows server 2016 مـورد پیاده سازی و تشریح قرار گـرفته است، و سعی بـر این بوده است که در ابـتدا تـمامی مـفاهیم مـوجود بـه صورت تئوری آموزش داده شده و در ادامه سناریوها و تمرین های عملی لـازم جهت فهم بهتر مسائل و آشنا شدن با فضای محیط کاری این محصول ارئه گردد.


 

قیمت پستی : 50000 تومان
قیمت دانلودی : 45000 تومان
45000 تومان – خرید دانلودی