تمامی دوره های سایت با %40 تخفیف قابل خرید می باشند.
کد کوپن را وارد نمایید: OFF40

با وارد کردن کوپن تخفیف OFF40 در صفحه سبد خرید همه محصولات را 40 درصد ازارن تر از قیمت فعلی بخرید.

 • تمامی دوره های مجازی سازی ۱۶ دوره

  125 ساعت
  890,000 تومان 590,000 تومان
  landing-page

  مهندسی شبکه مایکروسافت MCSE Server 2012 کتاب فارسی

  3000 صفحه
  320,000 تومان 250,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی MCSA 2012 70-410

  120,000 تومان 95,000 تومان
  landing-page landing-page landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی MCSA 2012 70-411

  120,000 تومان 95,000 تومان
  landing-page landing-page landing-page landing-page

  VMware vSphere 5.5 ESXi

  8 ساعت
  220,000 تومان 175,000 تومان
  landing-page landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی ۱۰ VMware Workstation

  220 صفحه
  120,000 تومان 85,000 تومان
  landing-page

  کتاب System Center Virtual Machine Manager 2008R2

  200 صفحه فارسی
  150,000 تومان 110,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی تجربه ای جدید در پیاده سازی مفاهیم Cloud Computing

  200 صفحه فارسی
  120,000 تومان 95,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Basic ESXi

  300 صفحه
  120,000 تومان 95,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Advance ESXi

  400 صفحه
  120,000 تومان 95,000 تومان
  landing-page
  landing-page