تمامی دوره های سایت با %40 تخفیف قابل خرید می باشند.
کد کوپن را وارد نمایید: OFF40

با وارد کردن کوپن تخفیف OFF40 در صفحه سبد خرید همه محصولات را 40 درصد ازارن تر از قیمت فعلی بخرید.

 • تمامی دوره های مجازی سازی ۱۶ دوره

  125 ساعت
  890,000 تومان 790,000 تومان
  landing-page

  VMware vSphere 5.5 ESXi

  8 ساعت
  250,000 تومان 195,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی ۱۰ VMware Workstation

  220 صفحه
  195,000 تومان 125,000 تومان
  landing-page

  کتاب System Center Virtual Machine Manager 2008R2

  200 صفحه فارسی
  200,000 تومان 125,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی تجربه ای جدید در پیاده سازی مفاهیم Cloud Computing

  200 صفحه فارسی
  175,000 تومان 125,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Basic ESXi

  300 صفحه
  195,000 تومان 155,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Advance ESXi

  400 صفحه
  195,000 تومان 155,000 تومان
  landing-page

  ۲۲ ساعت آموزش فارسی مجازی سازی VMware Workstation 7.1

  220,000 تومان 150,000 تومان
  landing-page landing-page landing-page landing-page
  landing-page