(جشنواره ورود به قرن جدید) 60% تخفیف 
پکیج های ویژه بازار کار

با وارد کردن کوپن تخفیف OFF60 در صفحه سبد خرید همه محصولات را 60 درصد ازارن تر از قیمت فعلی بخرید.

 • 121 دوره
 • 1350 ساعت فیلم فارسی
 • دسترسی دائمی به لینک های دانلود
 • دانلود مجزای لینکهای هردوره

600,000 تومان 2.5 میلیون تومان

خرید پکیج ویژه فرزان
 • تمامی دوره های مایکروسافت ۱۶ دوره

  250 ساعت
  920,000 تومان 368,000 تومان
  landing-page

  آموزش MCSA 2012R2 70-410

  40 ساعت
  320,000 تومان 128,000 تومان
  landing-page

  آموزش MCSA 2012 70-411

  15 ساعت
  320,000 تومان 128,000 تومان
  landing-page

  پیکربندی Exchange server 2013

  8 ساعت
  350,000 تومان 140,000 تومان
  landing-page

  مهندسی شبکه مایکروسافت MCSE Server 2012 کتاب فارسی

  3000 صفحه
  450,000 تومان 180,000 تومان
  landing-page

  ۱۵۰ ساعت آموزش ۶ دوره مدرک MCITP 2008R2

  150 ساعت
  450,000 تومان 180,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی MCSA 2012 70-410

  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page

  پیکربندی ۲۰۰۸R2 Administration 70-646

  30 ساعت
  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page

  پیکربندی ۲۰۰۸R2 infrastructure 70-642

  18 ساعت
  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page

  پیکربندی ۲۰۰۸R2 Application 70-643

  18 ساعت
  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page

  پیکربندی ۲۰۰۸R2 Active Directory 70-640

  25 ساعت
  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page

  پیکربندی Enterprise Administrator 2008R2 70-647

  16 ساعت
  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page

  پیکربندی Windows 7 70-680

  45 ساعت
  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page landing-page landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی MCSA 2012 70-411

  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی MCSA 2012 70-412

  645 صفحه
  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی MCSE 2012 70-413

  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page landing-page landing-page landing-page landing-page landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی Exchange Server 2013, 2010

  400 صفحه
  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page
  landing-page