(جشنواره ورود به قرن جدید) 60% تخفیف 
پکیج های ویژه بازار کار

با وارد کردن کوپن تخفیف OFF60 در صفحه سبد خرید همه محصولات را 60 درصد ازارن تر از قیمت فعلی بخرید.

 • 121 دوره
 • 1350 ساعت فیلم فارسی
 • دسترسی دائمی به لینک های دانلود
 • دانلود مجزای لینکهای هردوره

600,000 تومان 2.5 میلیون تومان

خرید پکیج ویژه فرزان
 • تمامی دوره های مجازی سازی ۱۶ دوره

  125 ساعت
  950,000 تومان 380,000 تومان
  landing-page

  مجازی سازی ۱۲ VMware Workstation Pro

  30 ساعت
  320,000 تومان 128,000 تومان
  landing-page

  VMware vSphere 5.5 ESXi

  8 ساعت
  350,000 تومان 140,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی ۱۰ VMware Workstation

  220 صفحه
  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page

  کتاب System Center Virtual Machine Manager 2008R2

  200 صفحه فارسی
  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Basic ESXi

  300 صفحه
  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Advance ESXi

  400 صفحه
  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page

  ۲۲ ساعت آموزش فارسی مجازی سازی VMware Workstation 7.1

  250,000 تومان 100,000 تومان
  landing-page landing-page landing-page landing-page
  landing-page