از قیمت های فعلی سایت %40 کسر می شود. کد کوپن: OFF40

پکیج کامل 121 دوره سایت: 690,000 تومان

  • آموزش vmware vsphere | آموزش vsphere | فیلم آموزشی فارسی vmware-vsphere-6-5 مشاهده

    VMware vSphere 6.5 پیشرفته

    200,000 تومان
    landing-page
    landing-page