منو سایتمنو سایت
 • MCSA 2012 70-410

  کتاب الکترونیکی فارسی MCSA 2012 70-410

  45,000 تومان
  55,000 تومان
  امتیاز 4.33 از 5
  MCSA 2012 70-411

  کتاب الکترونیکی فارسی MCSA 2012 70-411

  45,000 تومان
  55,000 تومان
  امتیاز 5.00 از 5
  MCSA 2012 70-412

  کتاب الکترونیکی فارسی MCSA 2012 70-412

  45,000 تومان
  55,000 تومان
  امتیاز 1.00 از 5
  MCSE 2012 70-413

  کتاب الکترونیکی فارسی MCSE 2012 70-413

  45,000 تومان
  55,000 تومان
  امتیاز 3.33 از 5
  TMG 2010 Service Pack 2

  کتاب الکترونیکی فارسی TMG 2010 Service Pack 2

  35,000 تومان
  55,000 تومان
  امتیاز 5.00 از 5
  10 VMware Workstation

  کتاب الکترونیکی فارسی ۱۰ VMware Workstation

  35,000 تومان
  55,000 تومان
  امتیاز 5.00 از 5
  System Center Virtual Machine Manager 2008R2

  کتاب System Center Virtual Machine Manager 2008R2

  55,000 تومان
  120,000 تومان
  امتیاز 5.00 از 5
  VMware vSphere 5 Basic ESXi

  کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Basic ESXi

  55,000 تومان
  75,000 تومان
  امتیاز 5.00 از 5
  VMware vSphere 5 Advance ESXi

  کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Advance ESXi

  55,000 تومان
  75,000 تومان
  امتیاز 5.00 از 5