منو سایتمنو سایت
 • MCSA 2012 70-412

  کتاب الکترونیکی فارسی MCSA 2012 70-412

  18,000 تومان
  35,000 تومان
  نمره 1.00 از 5
  MCSE 2012 70-413

  کتاب الکترونیکی فارسی MCSE 2012 70-413

  18,000 تومان
  38,000 تومان
  نمره 3.33 از 5
  10 VMware Workstation

  کتاب الکترونیکی فارسی ۱۰ VMware Workstation

  15,000 تومان
  25,000 تومان
  نمره 5.00 از 5
  System Center Virtual Machine Manager 2008R2

  کتاب System Center Virtual Machine Manager 2008R2

  25,000 تومان
  75,000 تومان
  نمره 5.00 از 5
  VMware vSphere 5 Basic ESXi

  کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Basic ESXi

  15,000 تومان
  25,000 تومان
  نمره 5.00 از 5
  VMware vSphere 5 Advance ESXi

  کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Advance ESXi

  15,000 تومان
  25,000 تومان
  نمره 5.00 از 5