• landing-page landing-page landing-page
  آموزش vmware vsphere | آموزش vsphere |آموزش vmware | آموزش فارسی vcp vsphere 6.5 مشاهده
  landing-page
  آموزش vmware vsphere | آموزش vsphere | فیلم آموزشی فارسی vmware-vsphere-6-5 مشاهده
  landing-page landing-page landing-page
  آموزش مجازی سازی با vmware | آموزش vmware | مجازی سازی شبکه | دوره آموزشی VMware NSX مشاهده
  landing-page
  مجازی سازی | آموزش مجازی سازی | مجازی سازی hyper | مجازی سازی شبکه | فیلم آموزشی Hyper-V 2016 مشاهده
  landing-page
  Microsoft Hyper-V Server 2008R2 مشاهده

  Hyper-V Server 2008R2

  95,000 تومان
  landing-page
  آموزش سیتریکس |مجازی سازی | سيتريكس | آموزش citrix xenapp | آموزش citrix خرید محصول citrix-xenserver مشاهده

  ۶٫۵ CITRIX XenServer

  95,000 تومان
  landing-page landing-page landing-page
  فیلم آموزشی فارسی و کتاب الکترونیکی VMware vSphere 5.5 ESXi مشاهده

  VMware vSphere 5.5 ESXi

  75,000 تومان
  landing-page landing-page landing-page
  landing-page