منو سایتمنو سایت
 • آموزش تصویری فارسی پیکربندی MCSA Windows 8.1, 10

  پیکربندی MCSA Windows 8.1, 10

  50,000 تومان
  85,000 تومان
  نمره 4.67 از 5
  خرید پستی و نسخه ی قابل دانلود محصولات شبکه

  آموزش MCSA 2012R2 70-410

  50,000 تومان
  100,000 تومان
  نمره 4.13 از 5
  خرید پستی و نسخه ی قابل دانلود محصولات شبکه

  آموزش MCSA 2012 70-411

  50,000 تومان
  100,000 تومان
  نمره 4.33 از 5
  خرید پستی و نسخه ی قابل دانلود محصولات شبکه

  آموزش MCSA 2012 70-412

  50,000 تومان
  100,000 تومان
  نمره 4.00 از 5
  MCSE Server 2012R2 70-413

  آموزش MCSE 2012R2 70-413

  50,000 تومان
  100,000 تومان
  نمره 3.25 از 5
  MCSA 2012 70-410

  کتاب نصب و پیکربندی Server 2012 آزمون MCSA 70-410

  25,000 تومان
  35,000 تومان
  نمره 3.60 از 5