منو سایتمنو سایت
 • آموزش تصویری فارسی پیکربندی MCSA Windows 8.1, 10

  پیکربندی MCSA Windows 8.1, 10

  75,000 تومان
  120,000 تومان
  امتیاز 4.67 از 5
  (Windows 7 (70-680

  ۱۵۰ ساعت آموزش ۶ دوره مدرک MCITP 2008R2

  150,000 تومان
  250,000 تومان
  امتیاز 4.61 از 5
  2008R2 Administration

  پیکربندی ۲۰۰۸R2 Administration 70-646

  45,000 تومان
  75,000 تومان
  امتیاز 5.00 از 5
  2008R2 infrastructure

  پیکربندی ۲۰۰۸R2 infrastructure 70-642

  45,000 تومان
  75,000 تومان
  امتیاز 5.00 از 5
  2008R2 Application

  پیکربندی ۲۰۰۸R2 Application 70-643

  45,000 تومان
  75,000 تومان
  امتیاز 5.00 از 5
  2008R2 Active Directory

  پیکربندی ۲۰۰۸R2 Active Directory 70-640

  45,000 تومان
  75,000 تومان
  امتیاز 4.40 از 5
  Enterprise Administrator 2008R2

  پیکربندی Enterprise Administrator 2008R2 70-647

  45,000 تومان
  75,000 تومان
  امتیاز 5.00 از 5
  (Windows 7 (70-680

  پیکربندی Windows 7 70-680

  45,000 تومان
  75,000 تومان
  امتیاز 3.86 از 5