تمامی دوره های سایت با %40 تخفیف قابل خرید می باشند.
کد کوپن را وارد نمایید: OFF40

با وارد کردن کوپن تخفیف OFF40 در صفحه سبد خرید همه محصولات را 40 درصد ازارن تر از قیمت فعلی بخرید.

 • ۷٫۱۱ VMware Horizon View (پیشرفته)

  6 ساعت
  290,000 تومان 250,000 تومان
  landing-page

  پیکربندی VMware Storage VSAN 6.7

  7 ساعت
  290,000 تومان 250,000 تومان
  landing-page

  پکیج کامل دوره های VMware (مجازی سازی)

  100 ساعت
  890,000 تومان 590,000 تومان
  landing-page

  تمامی دوره های مجازی سازی ۱۶ دوره

  125 ساعت
  890,000 تومان 590,000 تومان
  landing-page

  VMware VCAP 6.7

  9 ساعت
  290,000 تومان 250,000 تومان
  landing-page

  ۷ VMware Horizon View زیر ساخت میزکار مجازی (مقدماتی)

  11 ساعت
  290,000 تومان 230,000 تومان
  landing-page

  VMware NSX 6.4 دیتا سنتر

  10 ساعت
  290,000 تومان 250,000 تومان
  landing-page

  ارتقا VMware vSphere 6.5 to 6.7 به همراه سناریوهای عملی

  7 ساعت
  290,000 تومان 230,000 تومان
  landing-page

  VMware vSphere 6.5 مقدماتی

  13 ساعت
  290,000 تومان 230,000 تومان
  landing-page

  VMware vSphere 6.5 پیشرفته

  10 ساعت
  290,000 تومان 230,000 تومان
  landing-page

  ۱۵ VMware Workstation Pro (به همراه ورژن ۱۲)

  6 ساعت
  250,000 تومان 195,000 تومان
  landing-page

  مجازی سازی ۱۲ VMware Workstation Pro

  30 ساعت
  250,000 تومان 195,000 تومان
  landing-page

  VMware vSphere 5.5 ESXi

  8 ساعت
  250,000 تومان 195,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی ۱۰ VMware Workstation

  220 صفحه
  150,000 تومان 95,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Basic ESXi

  300 صفحه
  120,000 تومان 95,000 تومان
  landing-page

  کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Advance ESXi

  400 صفحه
  120,000 تومان 95,000 تومان
  landing-page
  landing-page