منو سایتمنو سایت
 • حراج! خرید محصول CEH v9

  امنیت شبکه CEH V9 (آموزش هکر قانونمند)

  70,000 تومان
  150,000 تومان
  نمره 3.24 از 5
  حراج! فیلم آموزشی فارسی امنیت شبکه security

  +CompTIA Security (امنیت شبکه)

  45,000 تومان
  100,000 تومان
  نمره 3.50 از 5
  حراج! خرید محصول ECSA

  دوره تحلیل گر امنیت شبکه (تحلیل ) ECSA EC-Council

  45,000 تومان
  100,000 تومان
  نمره 4.14 از 5