مدرک MCSA 2012

برای سهولت شما علاقه مندان، کتاب های رسمی مایکروسافت نسخه (Edition2) را برای شما عزیزان قرار داده ایم تا بتوانید مطالعه نمایید همان طور که می دانید کتاب های MS-Press، در دو نسخه ارائه گشته است که نسخه Edition2، نسخه جدید تحت Server 2008R2 می باشد که آموزشگاه های معتبر بر اساس سرفصل های این نسخه از  کتاب تدریس انجام می دهند.

  جهت دانلود کتاب PDF دوره آموزشی (680-70) Windows 7 به لینک های زیر مراجعه نمایید: (سایز 12.5 MB)

 • دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 680-70 (نگارش دوم) PDF قسمت اول
 •  دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 680-70 (نگارش دوم) PDF قسمت دوم

جهت دانلود کتاب PDF دوره آموزشی (642-70) Windows Server 2008R2 Network Infrastructure به لینک های زیر مراجعه نمایید: (سایز 14MB)

 • دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 642-70 (نگارش دوم) PDF قسمت اول
 • دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 642-70 (نگارش دوم) PDF قسمت دوم

 جهت دانلود کتاب PDF دوره آموزشی (643-70) Windows Server 2008R2 Applications به لینک های زیر مراجعه نمایید: (سایز 35MB)

 • دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 643-70 (نگارش دوم) PDF قسمت اول
 • دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 643-70 (نگارش دوم) PDF قسمت دوم
 • دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 643-70 (نگارش دوم) PDF قسمت سوم
 • دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 643-70 (نگارش دوم) PDF قسمت چهارم

جهت دانلود کتاب PDF دوره آموزشی (640-70) Windows Server 2008R2, Active Directory به لینک های زیر مراجعه نمایید: (سایز 27MB)

 • دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 640-70 (نگارش دوم) PDF قسمت اول
 • دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 640-70 (نگارش دوم) PDF قسمت دوم
 • دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 640-70 (نگارش دوم) PDF قسمت سوم

جهت دانلود کتاب PDF دوره آموزشی (647-70) Windows Server 2008R2, Enterprise Administrator به لینک های زیر مراجعه نمایید: (سایز 10MB)

 • دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 647-70 (نگارش دوم) PDF قسمت اول
 • دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 647-70 (نگارش دوم) PDF قسمت دوم
 • دانلود کتاب Ms-Press کد آزمون 647-70 (نگارش دوم) PDF قسمت سوم